Lights Camera English!

From the Blog

Chcete natrénovat správnou anglickou výslovnost a intonaci?

Když se začneme učit cizí jazyk, je zpravidla naším cílem umět se domluvit. Jenže ve skutečnosti nás pouhé “domluvení se” neuspokojuje. Chceme mluvit plynule, bez nepřirozených pauz, chceme zvládnout výslovnost tak, abychom si nedělali ostudu. Chceme se při mluvení cítit v pohodě, jako když mluvíme mateřštinou. Toho lze jen těžko […]