Lights Camera English!

25 nejpoužívanějších anglických přídavných jmen

Jak už víte z jiných našich videí, na to, abyste začali mluvit anglicky, vám vlastně stačí docela málo slov – pokud jsou to ta správná.

Tak teď k 25 nejpoužívanějším podstatným jménům a 25 nejčastějším slovesům přidáme ještě dávku přídavných jmen. S nimi budete moci říct nejen, co děláte (slovesa), kdo to dělá a komu/čemu (podstatná jména), ale budete moci přidat i pár vlastností (přídavná jména). To bude teprve paráda 😉

Celý seznam si můžete stáhnout:

Pokud je ještě nemáte, přidejte i:

TOP 25 slovesa

TOP 25 podstatná jména

1 comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.